Pitados dhumateng ingkang piwulang

3
LUMAMPAHIPUN
1. Kecalan sakunjukan ageng jarwinipun asring?
2. Nedahaken satunggal tiyang ingkang?
3. Utawi ingkang gadhah aos-aos moral boten kaunjuk?
4. Tiyang ingkang boten endel dhumateng nganggep?
5. Punika sedaya tiyang ingkang kesah dhateng gereja utawi ingkang manggen
6. Kekirangan dados sedaya punika boten dadosaken satiyang…
7. Dipunginemaken dening satungg
Dhateng gereja punika boten

 

Pitados dhumateng ingkang piwulang

Posted in Fang