Literature

Africa CCOG Magazines Africa CCOG Booklets English CCOG Magazines English CCOG Booklets

Injili ya Ufalme wa Mungu

Kwa nini binadamu hawezi kusuluhisha shida zake?

Je! Wajua kwamba mambo ya kwanza na ya mwisho katika Biblia

yaonyesha kwamba Yesu alihubiri kuhusu injili ya ufalme wa Mungu?

Wonim sε neεma a edi kan ne deε etwa toͻ a Twerε Kronkron no kyerεε sε Yesu kasa faa ho no faa Asεmpa a εfa Onyankopͻn Ahennie ho?

Wonim sε na Onyankopͻn Ahennie no na Asomafoͻ no ne wͻn akyidifoͻ a wͻdii kan no hyεε mu den?        

Imani ni nini? Je! Imani inaweza kuongezwa?

Je imani ni hisia tu?Je! Imani inabatilisha amri?

Wengi wanaongea juu ya imani,  lakini je!Ni kweli wana imani?

Wakristo wanapaswa kuwa                                   Mabalozi wa Ufalme wa Mungu 

Je, ni jinsi gani Wakristo                                 Wanapaswa Kuishi?

Kuwa Mkristo Kunaathiri Maisha                                Yako Yote