African Language Bible News Prophecy magazines

We have more Bible News Prophecy magazines translated into African languages.

Here is a pdf link to the Luo edition of BNP magazine of the Continuing Church of God: Kor  Mawuok  E Muma. Due mar achiel  – adek 2017.

Eyo machalo kama:

2.Weche Mokor Mawuok E Muma.

5.Ere kaka inyalo geng’ luoro? Wan duto wangi luoro:Ere kaka wanyalo timo?

13.Puonjri e Muma e puonjruok mar 11: Weche mondiki je kidi. To eche mokor mawuok e Muma bende wanyalo ng’yo ni Muma en adiri kokalo kuom chweco.

31.Weche piero ariyo gaboro ma puonjowa kuom lamo machopo: Mar 6; Be inyalo puonjori kaka lembi nyalo chopo kare.

Here is a pdf link to the Luo edition of BNP magazine of the Continuing Church of God: Kor  Mawuok  E Muma. Due mar achiel  – adek 2017.

Here is a pdf link to the Kiswahili edition of BNP magazine of the Continuing Church of God: Unabii wa Habari za Biblia Januari – Machi 2017.

Katika toleo hili:

2. Kutokakwa Mhariri: Je, Rais Donald Trump Yuawezakuwa Maangamizi ya Kinabii? Mwombee Donald Trump.

12. Jisomee Kozi ya Biblia Somo la 11.Rekodi katika Jiwe. Je, uumbaji unathibitisha kwamba Biblia niukweli?

30. Vidokezi Ishirini na Nane vya Maombi Yanayofaa:Sehemu ya 6. Je, ungependa kujifundisha jinsiya kufanya maombi yako yafae zaidi?

Here is a pdf link to the Kiswahili edition of BNP magazine: Unabii wa Habari za Biblia Januari – Machi 2017.

Here is a pdf link to the Luo edition of BNP magazine of the Continuing Church of God: Weche mokor mawuok e muma dwe mar Apa r – Apar gi ariy o 2016.

Eyo machalo kama:

2. BobThiel jandiko maduong’ Be jokristo oningo go ombulu?

15. OJWANG’ Be Nyasaye osejwang’o ng’ato? Penjoni oa kuom Colins Adair.

21. PUONJ MA WUOK E MUMA Somo mar 10: Ranyisi ma chopo weche mokor.

56. Weche piero ariyo gaboro: ma nyalo miyo lembwa chopi: mar 5:

Here is a pdf link to the Luo edition of BNP magazine of the Continuing Church of God: Weche mokor mawuok e muma dwe mar Apa r – Apar gi ariy o 2016.

Posted in CCOG Africa News