Merupakan pengharapan orang percaya

3
CENDIKIAWAN
1. Messias yang menderita seorang lagi pemenan?
2. Melihat bahawa hanyaada seorang saja akan?
3. Menggenapi peranan messias yang menderita sewaktu?
4. Ebagai pelepas danpada waktu kedatanga?
5. Manusia ketika kedatangan keduakali mbilelihat kepada disalib
6. Naik ke syurga malaikat malaikat berkata haisuy orang hsalileakah…
7. Syurga meninggalkan kamuakan
Carayang samasepert

 

Merupakan pengharapan orang percaya

Posted in Dagomba