Debatteerbare kwessie indie kerkvan

3
Outoreitsie
1. Verhinder vroue omte bedien pastore ensluit?
2. Lering endie beskikking geestelike outoriteit ormans?
3. Opsigte van bogenoemde siening vroue indie bediening?
4. Sodaninge algemene beswaar isdat vroue beperk?
5. Egter sprake opvoedkundige status opvoeding kwalifikasie
6. Dissipels waarskynlik nie hiervoor gekwalifiseer het algemene beswaar…
7. Beperk ten opsigtevan lering
Konteks vandie aanbidding

 

Debatteerbare kwessie indie kerkvan

Posted in Kabyle Berber