Category: Kabyle Berber

Debatteerbare kwessie indie kerkvan

3 Outoreitsie 1. Verhinder vroue omte bedien pastore ensluit? 2. Lering endie beskikking geestelike outoriteit ormans? 3. Opsigte van bogenoemde siening vroue indie bediening? 4. Sodaninge algemene beswaar isdat vroue beperk? 5. Egter sprake opvoedkundige status opvoeding kwalifikasie 6. Dissipels

Posted in Kabyle Berber