Category: Kabyle Berber

Debatteerbare kwessie indie kerkvan

 Van vroue watas!  Tedit baie belangrik om nie die kwessie van manvroue as sulks in oënskou te neem niear is vroue wat glo dat vroue nie as pastore behoort te dien nie en dat die?  (Kabyle Berber) Gospel of the

Posted in Kabyle Berber

Debatteerbare kwessie indie kerkvan

3 Outoreitsie 1. Verhinder vroue omte bedien pastore ensluit? 2. Lering endie beskikking geestelike outoriteit ormans? 3. Opsigte van bogenoemde siening vroue indie bediening? 4. Sodaninge algemene beswaar isdat vroue beperk? 5. Egter sprake opvoedkundige status opvoeding kwalifikasie 6. Dissipels

Posted in Kabyle Berber