Category: Fang

Pitados dhumateng ingkang piwulang

3 LUMAMPAHIPUN 1. Kecalan sakunjukan ageng jarwinipun asring? 2. Nedahaken satunggal tiyang ingkang? 3. Utawi ingkang gadhah aos-aos moral boten kaunjuk? 4. Tiyang ingkang boten endel dhumateng nganggep? 5. Punika sedaya tiyang ingkang kesah dhateng gereja utawi ingkang manggen 6.

Posted in Fang