Category: Fulani

Jawmiraawo yizi duuniyaaru O hokki vizzo

3 Anotusi 1. Pe e iai ni vaifofō a tagata? 2. O le a le Talalelei na talai atu e Iesu? 3. Pe na lauiloa le Malo o le Atua i le Feagaiga Tuai? 4. Pe na aoao atu e

Posted in Fulani

Jawmiraawo yizi duuniyaaru O hokki vizzo

3 Anotusi 1. Pe e iai ni vaifofō a tagata? 2. O le a le Talalelei na talai atu e Iesu? 3. Pe na lauiloa le Malo o le Atua i le Feagaiga Tuai? 4. Pe na aoao atu e

Posted in Fulani