Category: Fulani

Jawmiraawo yizi duuniyaaru O hokki vizzo

Maayii dow kuroswal! Kanka ka’a do’a zum laawol holluki Jawmiraawo nuzzinol maaza to Maako nden ngettaa-Mo ngam ceeta O ceeti-ma? (Fulani) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Fulani

Jawmiraawo yizi duuniyaaru O hokki vizzo

3 Anotusi 1. Pe e iai ni vaifofō a tagata? 2. O le a le Talalelei na talai atu e Iesu? 3. Pe na lauiloa le Malo o le Atua i le Feagaiga Tuai? 4. Pe na aoao atu e

Posted in Fulani

Jawmiraawo yizi duuniyaaru O hokki vizzo

3 Anotusi 1. Pe e iai ni vaifofō a tagata? 2. O le a le Talalelei na talai atu e Iesu? 3. Pe na lauiloa le Malo o le Atua i le Feagaiga Tuai? 4. Pe na aoao atu e

Posted in Fulani