Jawmiraawo yizi duuniyaaru O hokki vizzo

3
Anotusi
1. Pe e iai ni vaifofō a tagata?
2. O le a le Talalelei na talai atu e Iesu?
3. Pe na lauiloa le Malo o le Atua i le Feagaiga Tuai?
4. Pe na aoao atu e Aposetolo le Talalelei o le Malo?
5. O punavai i fafo atu o le Feagaiga Fou na aoao mai
ai le Malo o le Atua
6. Ua aoao mai e lotu Greco-Roma e taua le Malo,
Ae…
7. Le Māfuaaga ua Lē Toe Iai ai se Malo o le Atua
Faamatalaga e Faafesootai Ai

 

Jawmiraawo yizi
duuniyaaru O hokki vizzo

Posted in Fulani