Yokuhambisa ezilungileyo zosindiso

 Inkc ukacha ezib! 

Kwimithetho emine yomoya uthi hixo uyakuthanda yaye unecebo sicwangciso ngobomi bakho uyasixelela njenje ukulithanda kwakhe ihlabth? 

(Ngoni) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Ngoni