Maringi piwulang babagan pitakenan punika

 Ngandika dhu mateng ! 

Ngandikan kaliyan ikodemus anjenenganipun mangsuli atemen temeneing manawa ora maneh mesthi ora bisa weruh ratoning? 

(Ndau) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Ndau