Category: Ndau

Maringi piwulang babagan pitakenan punika

 Ngandika dhu mateng !  Ngandikan kaliyan ikodemus anjenenganipun mangsuli atemen temeneing manawa ora maneh mesthi ora bisa weruh ratoning?  (Ndau) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Ndau