Bathoba segokae felabao ba botšišago

 Ba gona lego! 

Taba e thoma ge boitsibišo bjo bo feletšego kabo setše bo ahla-ahlilweoe kabago madumedi ka moka a ruta goreke moporofeta goba morutiši yo botse goba monna? 

(Nhaneca) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Nhaneca