Category: Nhaneca

Bathoba segokae felabao ba botšišago

 Ba gona lego!  Taba e thoma ge boitsibišo bjo bo feletšego kabo setše bo ahla-ahlilweoe kabago madumedi ka moka a ruta goreke moporofeta goba morutiši yo botse goba monna?  (Nhaneca) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Nhaneca