Wakristo:Mabalozi wa Ufalme wa Mungu

  1. Wakristo wanapaswa kuwa Mabalozi wa Ufalme wa Mungu
  2. Je, ni jinsi gani Wakristo Wanapaswa Kuishi?
  3. Kuwa Mkristo Kunaathiri Maisha Yako Yote 
  4. Uwezekano Wetu ni Mkubwa Mno kwa Sababu Mungu yuko Upande Wetu.
  5. Wakristo Wanakutana na Kuundeleza Ufalme wa Mungu
  6. Maelezo ya Mawasiliano
Posted in Booklets, Magazines, Swahili