Chakavanzika Chokuronga kwaMwari

2
Zviri mukati
1. Hurongwa hwaMwari Chakavanzika kune Vazhinji
2. Nei Pakasikwa? Sei Vanhu? Neiko Satani? Chii chinonzi Chokwadi? Ndezvipi Zvakavanzika zveZororo neChivi?
3. Zvitendero Zvenyika Zvinodzidzisei?
4. Nei Mwari Achibvumira Kutambura?
5. Nei Mwari Akakusika?
6. Pane Hurongwa Hwenguva Yakareba
7. Mhinduro Dzekupedzisa
Mamwe mashoko

 

Chakavanzika Chokuronga kwaMwari

Posted in Shona