Amayobera ya gahunda y’Imana

Ibirimo
1. Umugambi w’Imana ni Amayobera kuri benshi
2. Kuki ibyaremwe? Kuki abantu? Kuki Satani? Ukuri ni iki? Ni ayahe mayobera yo Kuruhuka n’Icyaha?
3. Amadini y’isi yigisha iki?
4. Kuki Imana yemerera imibabaro?
5. Kuki Imana yakuremye?
6. Hariho Gahunda ndende
7. Gusoza Ibitekerezo
Ibisobanuro byinshi

 

Amayobera ya gahunda y’Imana

Posted in Kinyarwanda