Imfihlakalo Yohlelo LukaNkulunkulu

Okuqukethwe
1. Uhlelo lukaNkulunkulu luyimfihlakalo kwabaningi
2. Kungani Kwadalwa? Kungani Kungabantu? Kungani uSathane? Liyini
Iqiniso? Ziyini Izimfihlakalo Zokuphumula Nesono?
3. Zifundisani Izinkolo Zomhlaba?
4. Kungani UNkulunkulu Evumela Ukuhlupheka?
5. Kungani UNkulunkulu Akwenza?
6. Kunohlelo Lwesikhathi Eside
7. Ukuphawula kokuphetha
Ulwazi olwengeziwe

 

Imfihlakalo Yohlelo LukaNkulunkulu

Posted in Zulu