Category: Tswana

Tsaya Kotlhao e Neng e Re Tshwanetse

3 DUMELANG 1. Dikamano tsa gago le batho di a tlhaela le go nna lolea?? 2. Morago ga botshelo jo? 3. Leka go go dirisa gore e nne bona ba ungwang? 4. Tlala e utlwang ke tlala ya semowa, mme

Posted in Tswana