Category: Pular-Latin

Izričito podrijetlo različitih kožemeđu

 Postoji samo jed!  ljudska rasa vutar te ljudske rase nalazimo veliku raznolikost u boji kože i drugim fizičkim karakteristikamaeki nagađa judaje kada?  (Pular-Latin) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Pular-Latin