Izričito podrijetlo različitih kožemeđu

 Postoji samo jed! 

ljudska rasa vutar te ljudske rase nalazimo veliku raznolikost u boji kože i drugim fizičkim karakteristikamaeki nagađa judaje kada? 

(Pular-Latin) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Pular-Latin