Category: Malagasy

Ny misterin’ny drafitr’Andriamanitra

Hevitra ato Anatiny 1. Zava-miafina ho an’ny ankamaroan’ny drafitr’Andriamanitra 2. Nahoana ny Famoronana? Nahoana ny Olombelona? Nahoana i Satana? Inona no atao hoe Fahamarinana? Inona avy ireo misterin’ny fitsaharana sy ny fahotana? 3. Inona no Ampianarin’ny Fivavahana Eran-tany? 4. Nahoana

Posted in Malagasy