Ny misterin’ny drafitr’Andriamanitra

Hevitra ato Anatiny
1. Zava-miafina ho an’ny ankamaroan’ny drafitr’Andriamanitra
2. Nahoana ny Famoronana? Nahoana ny Olombelona? Nahoana i Satana?
Inona no atao hoe Fahamarinana? Inona avy ireo misterin’ny fitsaharana
sy ny fahotana?
3. Inona no Ampianarin’ny Fivavahana Eran-tany?
4. Nahoana Andriamanitra no mamela ny fijaliana?
5. Nahoana Andriamanitra no nanao anao?
6. Misy drafitra maharitra
7. Hevitra famaranana
Fanazavana fanampiny

 

Ny misterin’ny drafitr’Andriamanitra

Posted in Malagasy