Category: Luganda

Enjiri y’Obwakabaka bwa Katonda

3 EBIRIMU 1. Obuntu bulina eby’okugonjoola? 2. Njiri ki Yesu gye yabuulira? 3. Obwakabaka bwa Katonda bwamanyibwa mu Ndagaano Enkadde? 4. Abatume baayigiriza Enjiri y’Obwakabaka? 5. Ensonda eziri ebweru w’Endagaano Empya zayigiriza Obwakabaka bwa Katonda 6. Amakanisa g’Abayonaani n’Abaruumi gayigiriza

Posted in Luganda

Enjiri y’Obwakabaka bwa Katonda

3 EBIRIMU 1. Obuntu bulina eby’okugonjoola? 2. Njiri ki Yesu gye yabuulira? 3. Obwakabaka bwa Katonda bwamanyibwa mu Ndagaano Enkadde? 4. Abatume baayigiriza Enjiri y’Obwakabaka? 5. Ensonda eziri ebweru w’Endagaano Empya zayigiriza Obwakabaka bwa Katonda 6. Amakanisa g’Abayonaani n’Abaruumi gayigiriza

Posted in Luganda

Ekyama ky’Enteekateeka ya Katonda

2 Ebirimu 1. Enteekateeka ya Katonda Kyama eri Abasinga obungi 2. Lwaki Obutonzi? Lwaki Abantu? Lwaki Setaani? Amazima kye ki? Ebyama eby’okuwummula n’ekibi bye biruwa? 3. Amadiini g’Ensi gayigiriza ki? 4. Lwaki Katonda Akkiriza Okubonaabona? 5. Lwaki Katonda Yakukola? 6.

Posted in Luganda