Ekyama ky’Enteekateeka ya Katonda

2
Ebirimu
1. Enteekateeka ya Katonda Kyama eri Abasinga obungi
2. Lwaki Obutonzi? Lwaki Abantu? Lwaki Setaani? Amazima kye ki? Ebyama eby’okuwummula n’ekibi bye biruwa?
3. Amadiini g’Ensi gayigiriza ki?
4. Lwaki Katonda Akkiriza Okubonaabona?
5. Lwaki Katonda Yakukola?
6. Waliwo Enteekateeka ey’Ekiseera Ekiwanvu
7. Ebigambo Ebifundikira
Ebisingawo

 

Ekyama ky’Enteekateeka ya Katonda

Posted in Luganda