Enjiri y’Obwakabaka bwa Katonda

3
EBIRIMU
1. Obuntu bulina eby’okugonjoola?
2. Njiri ki Yesu gye yabuulira?
3. Obwakabaka bwa Katonda bwamanyibwa mu Ndagaano Enkadde?
4. Abatume baayigiriza Enjiri y’Obwakabaka?
5. Ensonda eziri ebweru w’Endagaano Empya zayigiriza Obwakabaka bwa Katonda
6. Amakanisa g’Abayonaani n’Abaruumi gayigiriza nti Obwakabaka Kikulu, Naye…
7. Lwaki Obwakabaka bwa Katonda
Ebikwata ku bantu b’oyinza okutuukirira

 

 

Enjiri y’Obwakabaka bwa Katonda

Posted in Luganda