Category: Comorian

Ngeunaan jasmani anjeun pernah lapar sesuatu

 Nu sigana teu!  Mangrupakeun jalanna aur taroti anu matak hirup teh kapan ieu amialma anu datang ka amimoal nyorang lapar deui anu percaya kaami moal?  (Comorian) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Comorian

Ngeunaan jasmani anjeun pernah lapar sesuatu

3 LAWANGNA 1. Asupna ti kami tangtu salamet jeung bisa asup atawa? 2. Jelema sanés salawasna anjeun kuciwa ernah teu hubungan anjeun? 3. Unggal jelema nyoba nyandak kauntungan ti anjeun amunkitu? 4. Teh lir pangangon anu bumela akumaha ersama kenal

Posted in Comorian