Ngeunaan jasmani anjeun pernah lapar sesuatu

 Nu sigana teu! 

Mangrupakeun jalanna aur taroti anu matak hirup teh kapan ieu amialma anu datang ka amimoal nyorang lapar deui anu percaya kaami moal? 

(Comorian) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Comorian