Bwiminishi busuma yoengaba uwapena

 Wa pango kusa! 

Cakuti uyu muntu ali, elo aba ni mwana Lesa, nangula ali uwapena nokucishapouti wasalo kumutalalika ngo muwelewele? 

(Dagaare) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Dagaare