Dihne boostal včloveku zavedno kerjemeso Dni bo sto dvajse!

Nekateri razlagajo vrstico ojzesova knjiga tako da ljudje praviloma ne bodo živeli ve čo potopu se je življenjska doba začela drastično krajšati?

(Mossi) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Mossi