Wangeela Mootummaa Waaqayyoo

Furmaati!

Yesuus hanga Mootummaan Waaqayyoo akka dhugaa ba’uuf biyya

lafaatti lallabamutti dhumni dhufuu hin danda’u jedhee akka dubbate

ni hubattaa?

(Oromo) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Oromo