Keishiakinore pe kimbelekeny indamunot

3
NINTOODOL
1. Hue siae enye naidipe tolchani nikin-dim atalaku too
ngók?
2. Terishasta ay peyie ore tenkirukototiatua ninye
natum?
3. Itaasa irishat kumok tenkishon ino nemetii ewalata
katukul?
4. Nanu enkoitoi o esipata o enkishui. metii oltungani
olotu enetii papa mme nanu
5. Nanu enkoitoi o esipata o enkishui metii oltungani
olotu enetii papa mme nanu
6. Loo ngok naa keeya kake ore enkishorunoto e nkai e
pesho naa enkishui …
7. Emirishoi enye too ngok oo keeya
Fiosrachadh conaltraidh

 

Keishiakinore pe
kimbelekeny indamunot

Posted in Kimasai