Xihundla Xa Kungu Ra Xikwembu

2
Leswi nga endzeni
1. Kungu Ra Xikwembu I Xihundla Eka Vo tala
2. Ha Yini Ku Tumiwile? Ha Yini Vanhu? Ha yini Sathana? Xana Ntiyiso i yini? Hi swihi Swihundla Swa Ku Pfuka Ni Xidyoho?
3. Xana Vukhongeri Bya Misava Byi Dyondzisa Yini?
4. Ha Yini Xikwembu Xi Pfumelela Ku Xaniseka?
5. Ha Yini Xikwembu Xi Ku Endlile?
6. Ku na Pulani ya Nkarhi wo Leha
7. Tinhlamuselo To Gimeta
Rungula leri engetelekeke

 

Xihundla Xa Kungu Ra Xikwembu

Posted in Tsonga