Category: Tsonga

Evhangeli ya Mfumo wa Xikwembu

3 VUNDZENI 1. Xana vumunhu byi ni swintshuxo? 2. Hi yihi Evhangeli leyi Yesu a yi chumayeke? 3. Xana Mfumo wa Xikwembu a wu tiviwa eka Testamente ya Khale? 4. Xana Vaapostola va dyondzise Evhangeli ya Mfumo? 5. Swihlovo leswi

Posted in Tsonga

Xihundla Xa Kungu Ra Xikwembu

2 Leswi nga endzeni 1. Kungu Ra Xikwembu I Xihundla Eka Vo tala 2. Ha Yini Ku Tumiwile? Ha Yini Vanhu? Ha yini Sathana? Xana Ntiyiso i yini? Hi swihi Swihundla Swa Ku Pfuka Ni Xidyoho? 3. Xana Vukhongeri Bya

Posted in Tsonga