Category: Tsonga

Xihundla Xa Kungu Ra Xikwembu

2 Leswi nga endzeni 1. Kungu Ra Xikwembu I Xihundla Eka Vo tala 2. Ha Yini Ku Tumiwile? Ha Yini Vanhu? Ha yini Sathana? Xana Ntiyiso i yini? Hi swihi Swihundla Swa Ku Pfuka Ni Xidyoho? 3. Xana Vukhongeri Bya

Posted in Tsonga