Category: Xhosa

IVangeli yoBukumkani bukaThixo

Kutheni le nto abantu bengakwazi ukuzicombulula iingxaki zabo? Ngaba uyazi ukuba izinto zokuqala nezokugqibela iBhayibhile zibonisa ukuba uYesu wayezishumayele malunga neendaba ezilungileyo zobukumkani bukaThixo? Ngaba uyazi ukuba uBukumkani bukaThixo yayigxininisa kubapostile nakwabo babalandelayo? Ngaba uBukumkani bukaThixo bungumntu kaYesu? Ngaba uBukumkani

Posted in Xhosa