Category: Twi

Onyankopɔn Ahenni ho Asɛmpa no

3 NSƐM A ƐWƆ MU 1. So adesamma wɔ ano aduru? 2. Asɛmpa bɛn na Yesu kaa ho asɛm? 3. So na wonim Onyankopɔn Ahenni wɔ Apam Dedaw no mu? 4. So Asomafo no kyerɛkyerɛɛ Ahenni no ho Asɛmpa no?

Posted in Twi

Onyankopɔn Nhyehyɛe Ho Ahintasɛm

2 Nsɛm a Ɛwɔ Mu 1. Onyankopɔn Nhyehyɛe Yɛ Ahintasɛm Ma Dodow no ara 2. Dɛn Nti na Abɔde no? Dɛn Nti na Nnipa? Dɛn nti na Satan? Dɛn ne Nokware? Dɛn ne Ahomegye ne Bɔne Ho Ahintasɛm? 3. Dɛn

Posted in Twi