Category: Somali

Injiilka Boqortooyada Ilaahay

Muxuu aadanuhu u xallin waaya dhibaatadiisa? Ma ogtahay in waxa ugu horreeya iyo ugu dambeeya ee Kitaabka Quduuska ahi muujinayo inuu Ciise ku wacdiyey ku saabsan injiilka boqortooyada Ilaah? Miyaad ogtahay in Boqortooyada Ilaah ay xoogga saartay rasuullada iyo kuwii

Posted in Somali