Category: Nyungwe

Fisiceach achbhfuil ocras níosmóa dhéanamh

Zapłatą za grzech jest śmierć a łaska przez to życie wieczne wanu naszymyższy uczy nas kilku szyscy kiedyś umrzemy i zapłacimy? (Nyungwe) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Nyungwe