Category: Nande

Laweau ikana’au pōhaku mailoko

Laweau ikana’au pōhaku mailoko (Nande) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Nande