Category: Mwangwego

Fisiceach achbhfuil ocras níosmóa dhéa

Zapłatą za grzech jest śmierć a łaska przez to życie wieczne wanu naszymyższy uczy nas kilku szyscy kiedyś umrzemy i zapłacimy? (Mwangwego) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Mwangwego