Category: Lugbara

Gunohlari kechirilishi anglagan odam

Ibodat o’zidan o’zi najotga olib kelolmaydi faqat haqiqiy tavba o’zini gunohkorligini va najot eng muhim ehtiyojligini tushunish? (Lugbara) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Lugbara