Category: Kisi

Sakuduna dilaksanakeun sapinuhna kusareng disebutogé Anu munggaran sareng!

Conto kecap Yesus dina ari jeung teh hiji keneh rang kedah ningal kana reaksi jelemaka embaran? (Kisi) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Kisi