Category: Khoi

Malamalama le tagata ilona tulaga agasala Loina se tasi!

Lefaia o lea tatalo faato’a faatauaina lea tatalo ina ua fai ma faailoga agasala ua mao iauama e mana’omia eiale faaolataga? (Khoi) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Khoi