Category: Kemantney

Tsaro nahar abada ewa yanaba mutane

3 MUIYASAMUN 1. Kuma babu abin dazai ysaba mudashi? 2. Musun nahar abadaa asalinta imanine cewai? 3. Kyawawan ayyukanmu ƙoƙarinmu gaba ɗaya yasaba waceto tawurin? 4. Komuyi rayuwar ibadadon kiyaye cetonmu yancewa? 5. Yana nufincewa zaiya rayuwa taduk hanyar dayake

Posted in Kemantney