Tsaro nahar abada ewa yanaba mutane

 rayuwa duk hanya! 

Yake wannan na iya zamaa zahiri gaskiya neba gaskiya bane azahiri daya fansa da gaske bazaiyi rayuwar dataci gaba da zunubi? 

(Kemantney) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Kemantney