Category: Herero

Bugaragara Inzira Igana Ku Bugingo

3 IKADUHA 1. Kugira ngo tugire amizero ahamye? 2. Tugomba guhindura imitekerereze yacu yerekeranye? 3. Dushyize ukwemera kwacu muri wie tukagira icyizere mu rupfu rwe yadupfiriye? 4. Cy’ibyaha byacu,tuzagirirwa imbabazi kandi tuzahabwa isezerano ry’ubugingo? 5. Bigeza aho itanga umwana wayo

Posted in Herero