Category: Hausa

Bisharar Mulkin Allah

Me yasa ɗan adam ba zai iya warware matsalolinsa ba? Shin ka san cewa abubuwa na farko da na ƙarshe da Littafi Mai-Tsarki ya nuna Yesu ya yi wa’azin damuwa game da bisharar Mulkin Allah? Shin kun san Mulkin Allah

Posted in Hausa