Ngaphezu kwezinye ezingamakhulu ngokuba

Fikhetha kosi bungafumana na ntoni na oyifunayo ngokwemfuno zakho

ozithandayo njengomntu?

(Lumun) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Lumun