Malamalamaga i le lautele o le atulaulau

Lenei lalolagi vaaiga foi o le manaia o le alu a’e o le lao nei mea uma e faasino i Le na fausia, o le tua?

(Masaaba) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Masaaba