Jîyanê de birçîyê tiştek zêtirin kûrahîya hundirê Mirov dibêje qeyçu!

Nanê jîyanê me ê ku were min çu caran birçî nabe û yê ku bi min bawerîya xwe bîne jî çu caran tî nabe?

(Lopit) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Lopit